Rozprávková nedeľa - KEDY STROMY SPIEVAJÚ

Rozprávková nedeľa - KEDY STROMY SPIEVAJÚ

Galéria

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

Divadlo na hojdačke - KEDY STROMY SPIEVAJÚ

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

V sezóne 2021/22 sme pripravili nové predstavenie pre najmenších divákov. Naša trinásta bábková inscenácia opäť nesie silné environmentáne posolstvo. Vychádzame z nevyhnutnosti formovať environmentálne vnímanie najmenšieho diváka už od najútlejšieho veku. Premiéra bola 21.júna 2022 v Klube Lúč – Trenčín. Po premiére sme do života uviedli aj rovnomennú knihu pre deti.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha.

Vhodné pre deti 3 – 8 rokov, dĺžka 40 min.

Scenár: Michal Legíň

Réžia: ucia Lasičková

Dramaturgia: Alexandra Nečesaná, Lucia Lasičková, Alena Vojteková, Mário Drgoňa

Scénografia a výroba: Miriam Horňáková

Hudba: Lukáš Cintula

Účinkujú: Alexandra Nečesaná, Lukáš Kečkeš

alt. Alena Vojteková

Aby si tento príbeh našiel svojich čitateľov aj mimo divadla, v spolupráci s Trio publishing s.r.o. sme vydali rovnomennú knihu pre deti. Bohaté ilustrácie vytvorila scénografka a ilustrátorka Miriam Horňáková. Veríme, že kniha zaujme mladých čitateľov rovnako ako naše bábkové predstavenie.

Dĺžka podujatia: 40 minút
Dátum lokálnej premiéry: 27. november 2022

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.