OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY

1      Informácia pre dotknuté osoby

1.1     O organizácii

Dom kultúry Liptovský Mikuláš zabezpečuje občanom mesta a regiónu bohatú škálu kultúrno spoločenských podujatí. Koncerty populárnej a vážnej hudby, divadlá, estrády, vystúpenia tanečných súborov, bábkové divadlo, ale aj plesy a príležitostné výstavy. Od 1. júla roku 2001 DK prevádzkuje aj susediace kino Nicolaus, ktoré sa radí medzi najlepšie mestské kiná na Slovensku. V Dome kultúry našli podmienky pre svoju činnosť súbory ZUČ i družstvá bojových umení. Priestory DK si často objednávajú aj iné organizácie na usporiadanie rôznych slávnostných podujatí spojených s kultúrnym programom. Kolektív pracovníkov sa aktívne podieľa na organizovaní kultúrnych podujatí v celom meste a aktívne spolupracuje s ostatnými kultúrno-výchovnými zariadeniami.. Financovanie organizácie je zabezpečené prostredníctvom rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.

DK LM prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR).

DK LM prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb (IS DK LM), predovšetkým zamestnancov a zmluvných partnerov - účinkujúcich. Ich podrobnejší popis je uvedený nižšie.

 

1.2     Identifikačné a kontaktné údaje:

Dom kultúry,

Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón:               +421/44 55 64 015-6

Kontaktná osoba: Mgr. René Devečka, riaditeľ

web: www.dklm.sk

1.2.1      Kontaktné údaje zodpovednej osoby

email: riaditel@dklm.sk

tel.: +421/445564016

 

Viac informácii si môžete prečítať tu: informacie_pre_dotknute_osoby.pdf

Viac...

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.