O Dome kultúry

Z histórie

Táto kultúrna inštitúcia bola do užívania odovzdaná 9. januára 1986 ako Dom kultúry ROH, keďže na jeho výstavbu združili finančné prostriedky odborári z mikulášskych podnikov. Hlavným investorom boli Kožiarske závody, ktoré sa na výstavbe podieľali najväčšou sumou. Od začiatku fungovania sa Dom kultúry výraznou mierou zaslúžil o obohatenie kultúrnospoločenského života v našom meste. Stal sa zriaďovateľom rôznych súborov záujmovoumeleckej činnosti, Klubu mládeže a podujatia dostali stánok, ktorý na tú dobu spĺňal takmer všetky kritériá pre poskytovanie bohatej kultúrnej činnosti. V roku 1997 došlo k zmene majiteľa, keď hrozilo, že inštitúcia zanikne, lebo odborári prestali na činnosť a prevádzku DK prispievať a ponúkli objekt na predaj. Jeho existenciu zachránilo Mesto Liptovský Mikuláš, ktoré ho odkúpilo od Jednotného majetkového fondu odborov. Od tohto času sa Dom kultúry stáva inštitúciou plniacou úlohy kultúrno-spoločenského strediska mesta a financovanie sa stalo výlučne záležitosťou mestského rozpočtu. Aby sa zmiernili nároky na jeho prevádzku, niektoré priestory boli ponúknuté do nájmu. 

Súčasnosť 

Dom kultúry zabezpečuje občanom mesta a regiónu bohatú škálu kultúrno spoločenských podujatí. Koncerty populárnej a vážnej hudby, divadlá, estrády, vystúpenia tanečných súborov, bábkové divadlo, ale aj plesy a príležitostné výstavy. Od 1. júla roku 2001 DK prevádzkuje aj susediace kino Nicolaus, ktoré sa radí medzi najlepšie mestské kiná na Slovensku. V Dome kultúry našli podmienky pre svoju činnosť súbory ZUČ i družstvá bojových umení. Priestory DK si často objednávajú aj iné organizácie na usporiadanie rôznych slávnostných podujatí spojených s kultúrnym programom. Kolektív pracovníkov sa aktívne podieľa na organizovaní kultúrnych podujatí v celom meste a aktívne spolupracuje s ostatnými kultúrno-výchovnými zariadeniami.

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.